четвер, 6 лютого 2014 р.

Томас Юнг (англ. Thomas Young13 червня 1773 - 10 травня 1829 ) - англійський фізик, медик і мовознавець.
         Відомий своїми дослідженнями в області механіки суцільних середовищ, оптики. Пояснив акомодацію ока, першим описав астигматизм, заклав основи теорії капілярних явищ.
Певний час публікував свої наукові роботи анонімно, щоб не зашкодити своїй медичні практиці.


Огюстен Жан Френель (фр. Augustin Jean Fresnel10 травня 1788 - 14 липня 1827 ) - французький фізик, відомий своїми дослідженнями в області оптики.
Френель був сином архітектора, навчався в Політехнічній школі (X1804) й Школі мостів і доріг. Працював інженером, опікувався маяками. Помер від туберкульозу.
Френель вивчав закони заломленняінтерференції та дифракції світла. Завдяки його дисертації, поданій на розгляд Академії наук у 1818 році, була встановлена хвильова природа світла. Френелю належить поняття довжини хвилі. Його теоретичні роботи знайшли практичне застосування у винаході лінзи Френеля - полегшеного варіанту лінзи для застосування на маяках.
Відкриття Френеля та його математична дедукція базувалася на експериментальній роботі Томаса Юнга, що дозволило поширити хвильову теорію світла на більш широкий клас оптичних явищ. В 1817 році Юнг запропонував невелику поперечну компоненту до світла, при цьому зберігаючи домінуючий вклад повздовжньої компоненти. Френель в 1821 зміг за допомогою математичних методів довести, що поляризація може бути тільки в тому випадку, якщо світло є повністю поперечне (transverse), без повздовжньої (longitudinal) вібрації. Френель запропонував гіпотезу захвату ефіру (aether drag hypothesis) для пояснення чисельних астрономічних спостережень.


Ісаа́к Н'ю́то́н   4 січня 1643,- 31 березня 1727
 — англійський учений, який заклав основи сучасного природознавства, творець класичної фізики та один із засновників числення нескінченно малих.
Ньютон сформулював закони руху, відомі як закони Ньютона й закон всесвітнього тяжіння, які стали основою наукового світогляду впродовж трьох наступних століть і мали великий вплив не тільки на фізику, а й на філософію. Використовуючи свою теорію Ньютон зумів пояснити закони Кеплера, що описують рух планет навколо Сонця, чим заперечив останні сумніви щодо геліоцентричної системи світобудови.
Ньютон побудував перший телескоп-рефрактор і розвинув теорію кольору на основі спостережень розщеплення білого світла в спектр в оптичній призмі. Він сформулював емпіричний закон теплообміну й побудував теорію швидкості звуку. У математиці НьютонГотфрідом Лейбніцом розвинув числення нескінченно малих, працював з рядами, узагальнив біном Ньютона та запропоновував метод Ньютона розв'язування нелінійних рівнянь.

Ллойд Хемфрі (16.04.1800-17.01.1881) 
Ірландський фізик, поклав метод отримання інтеренференціальної картини від одного дзеркала,показав шо оптична інтерференція може бути отримана ,якщо заставити інтеренференціювати від дзеркала пряме світло і відбите.Відкрив явище конічної рефракції,яке передбачав У. Гамильтоном. Член Лондонського і Эдинбургського королевського сіспільств.


Йозеф фон Фраунгофер — німецький фізик і оптик.  6 березня 1787Штраубінг — 7 червня 1826
Крім удосконалень, введених Фраунгофером у виготовлення оптичного скла і особливо великих ахроматичних об’єктивів, крім винайдених нимгеліометра і окулярних мікрометрів, Фраунгофер залишив два класичних наукових дослідження. В мемуарах «Bestimmung d. Brechungs und d. Farbenzerstreuungs-Vermögens verschiedener Glasarten, in Bezug auf d. Vervollkommung achromatischer Fernröhre»  Фраунгофер згадує вперше про постійні лінії сонячного спектра (згодом названих фраунгоферовими лініями, дає докладний малюнок сонячного спектра і вказує на використання цих ліній при визначенні показників заломлення оптичних середовищ. В іншому творі «Neue Modification d. Lichts durch gegenseitig e Einwirkung und Beugung d. Strahlen und Gesetzte derselben» Фраунгофер описав явища в оптичній дифракційної решітці і її застосування до визначення довжини світлових хвиль. За досягнення у науці і техніці Фраунгоферу поставлений в Мюнхені пам’ятник.
Його ім’ям названо наукове-дослідне Товариство Фраунгофера, до складу якого входить інститутів Фраунгоферський інститут інтегральних схем, розробник алгоритму MP3.